Aakkosten numeeriset vastineet

Jotta nimien numerologiset värähteet saadaan selville, nimet on muunnettava numeeriseen muotoon. Alla olevassa taulukossa näkyy jokaisen kirjaimen numeerinen vastine.

Numerologista karttaa laskettaessa myös nimen vokaalit ja konsonantit eritellään. Vokaalin numero kirjoitetaan kirjaimen yläpuolelle ja konsonantin numero kirjaimen alapuolelle. Huomioi, että y luetaan numerologiassa konsonantiksi.

Aakkosten numeeriset vastineet

Laskutapa on sama kuin syntymäluvussa eli numeroita lasketaan yhteen keskenään niin kauan, kunnes jäljelle jää yksi luku. Esim. jos nimien kirjainten summa on 34, lasketaan yhteen vielä 3+4=7 eli ko. nimien värähteeksi tulee 7.

Sisäinen, ulkoinen ja päämäärän luku

Kaikkien nimien yhteenlasketuista vokaaleista saadaan selville sisäinen luku ja konsonanteista ulkoinen luku. Kaikki kirjaimet yhteen laskettuna antavat henkilön päämäärän luvun.

Sisäinen luku kertoo henkilön sisäiset voimavarat, taipumukset ja vaikuttimet, jotka saattavat olla muilta piilossa.

Ulkoinen luku kertoo siitä, miltä henkilö vaikuttaa ulkopuolisten silmissä. Erityisesti ensivaikutelma määräytyy tämän luvun mukaan.

Päämäärän luku kertoo henkilön elämän päämäärät, jotka voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia, mutta kuitenkin ohjaavat kaikkia hänen toimiaan.

Numerologi Tuulia Laine

Klikkaa tästä Numerologian etusivulle

Jaa tämä sivu ystävällesi: