Aakkosten numeeriset vastineet

Jotta nimien numerologiset värähteet saadaan selville, nimet on muunnettava numeeriseen muotoon. Alla olevassa taulukossa näkyy jokaisen kirjaimen numeerinen vastine. Numerologista karttaa laskettaessa myös nimen vokaalit ja konsonantit eritellään. Vokaalin numero kirjoitetaan kirjaimen yläpuolelle ja konsonantin numero kirjaimen alapuolelle. Huomioi, että y luetaan numerologiassa konsonantiksi. Aakkosten numeeriset vastineet Laskutapa on sama kuin syntymäluvussa eli numeroita lasketaan yhteen keskenään … Jatka artikkelin Aakkosten numeeriset vastineet lukemista