Numerologisen kartan tasapainotus

Mitä jos kertoisin sinulle, että voit muuttaa elämäsi? Uskoisitko? Millaisen elämän sinä oikeasti haluaisit?

Numerologisen kartan tasapainotus uudistaa elämässäsi vaikuttavat värähteet keskenään sopusointuisiksi, poistaa ristiriitaiset värähteet ja sitä kautta elämäsi muuttuu tasapainoisemmaksi.

Numerologinen kartta laaditaan syntymäajasta ja nimistäsi. Kartalla näkyvät ristiriitaiset, puuttuvat tai liian runsaana esiintyvät värähteet tasapainottuvat numerologin ammattitaidolla valitsemien lisänimien omaksumisen seurauksena.

”Ainoa pysyvä asia elämässä on muutos”

Numerologisen kartan tulkinta ja tasapainotus

Uusi nimi muuttaa elämäsi

Nimemme ja syntymäaikamme värähteet vaikuttavat siihen millaisissa energeettisissä olosuhteissa elämme ja toimimme. Ne määräävät tapamme reagoida, tuntea ja ajatella. Syntymäaikaa emme voi muuttaa, mutta nimiä voimme. Tiedät varmaan, että joogakultturissa on tapana antaa lisänimiä. Uusi nimi symboloi muutosta ja tarkoittaa siirtymistä uudelle tasolle. Samoin käy avioliittoon mentäessä, kun vaihdetaan sukunimeä. Jos olet joskus vaihtanut nimeä tai ottanut lisää nimiä, olet varmasti huomannut, että elämä on sen jälkeen muuttunut. Tai olet ehkä seurannut sivusta, kun jonkun läheisesi elämä on muuttunut. On voinut vaikuttaa suorastaan siltä, että kyseinen henkilö itse on muuttunut.

Nimet määräävät sen, miten syvällä sisimmässämme koemme asiat. Ne määräävät sen, millaisen kuvan muut saavat meistä. Nimet määrittävät myös elämässämme vaikuttavat päämäärät riippumatta siitä, olemmeko niistä tietoisia vai emme. Tämä käy ilmi numerologisen kartan tulkinnassa. Nimen muutoksen tuomat seuraukset ovat hyvin selvät ja tämä tuo monelle asiakkaalleni aivan uusia oivalluksia ja näkökulmia omaan elämäänsä.

Palautetta asiakkailtani tasapainotusta koskien:

”Nimiyhdistelmän toistaminen tuo onnellisen olon!” Päivi

”Mielenkiintoista ja vapaan tuntuinen tuo uusi nimi, kelluva ja jotenkin vaalean sävyinen.” Asta Jokimies

”Kiitos mielenkiintoisesta tasapainotuksesta. Koen, että se vastaa todellista sisintäni ja numeroina mahdollistaa nyt sen, mitä tulevaisuudessa haluan vielä enemmän tehdä ja saada näkyväksi.” Leea

”Tässä todellakin tuntuu, että energiat vaihtuu. 🙂 Nyt tuntuu tuo sukunimeni myös soljuvan paremmin!” Outi

Esimerkkejä nimien vaikutuksesta

Otetaan muutama esimerkki nimien vaikutuksesta. Nimien kirjaimet muutetaan numeerisiksi vastineikseen, joita laskemalla saadaan selville henkilön sisäinen, ulkoinen ja päämäärän luku. Sisäinen luku vaikuttaa siihen, miten me itse sisimmässämme koemme asiat. Ulkoinen luku vaikuttaa siihen, miten muut näkevät meidät eli millaisen kuvan annamme itsestämme ulospäin. Päämäärän luku kertoo meidän sen hetkiset elämän päämäärät, joihin pyrimme, olimme niistä tietoisia tai emme.

Sisäinen luku

Jos esim. sisäisenä lukuna on 6, se vaikuttaa siten, että henkilö on hyvin tunteellinen ja mukavuudenhaluinen. Hän on luova ja kauneutta rakastava, mutta samalla hieman sisuton ja häneltä puuttuu kunnianhimoa. Hän elää elämänsä rakkaidensa parissa heistä huolehtien ja jättäen usein persoonalliset lahjansa käyttämättä ja haaveensa toteuttamatta.

Sisäisenä lukuna 5 puolestaan aiheuttaa levottomuutta ja jopa hermostollisia ongelmia (mm. univaikeuksia). Viitosvärähde on kuin palava tuli, joka joskus tuntuu vetävän puoleensa ongelmia.

Sisäinen luku 1 toimii useimmilla myönteisesti, koska 1-värähde on aikaansaava, alkuunpaneva ja maailmaa pyörittävä voima. Sillä on itseluottamusta, ideoita, kunnianhimoa ja tekemisen meininki. Tällä sisäisellä luvulla henkilö pystyy yleensä toteuttamaan omia syvimpiä haaveitaan.

Jollekin paras mahdollinen sisäinen luku saattaa ollakin intuitiivinen 7, joka tuo syvyyttä ja rauhoittaa levotonta syntymälukua. Jollekin toiselle se taas saattaa aiheuttaa masennusta tai muita tunne-elämän ongelmia. Tämä riippuu mm. henkilön syntymäluvusta.

Ulkoinen luku

Ulkoisena lukuna esimerkiksi 7 luo ympärilleen ikäänkuin näkymättömän muurin. Häntä on vaikea lähestyä ja hän työntää ihmisiä pois luotaan tahattomasti. Tämä värähde vaikeuttaa kommunikointia ja luo yksinäisyyttä.

Ulkoisena lukuna aiemmin mainittu 5 puolestaan aiheuttaa ristiriitoja ihmissuhteissa. Tämän henkilön on vaikea pysyä hyvissä väleissä muiden kanssa ja se aiheuttaa välirikkoja.

Useimmille sopiva ulkoinen luku on esimerkiksi 3. Kolmonen on säteilevän iloinen, seurallinen ja kommunikaatiokykyinen. Hän voittaa muiden sympatiat puolelleen lumoavalla energiallaan.

Myös 9 toimii hyvin ulkoisena lukuna ollen avoin ja auttamishaluinen.

Päämäärän luku

Aiemmin mainittu 6 päämäärän lukuna haittaa henkilöä toteuttamasta omaa syvintä itseään. Hän omistautuu mieluusti pitämään huolta perheestä tai muusta lähipiiristä samalla uhraten omat henkilökohtaiset tarpeensa. Tämä on hänen vapaaehtoinen valintansa, mutta se estää häntä toteuttamasta henkilökohtaista elämäntehtäväänsä.

Päämäärän luku 8 puolestaan antaa kovin kunnianhimoiset ja määrätietoiset päämäärät. Riippuu numerologisen kartan muista värähteistä, että onko tämä hyvä vai huono päämäärän luku.

Muita hyviä päämääränlukuja ovat mm. menestykseen pyrkivä 1 ja kaiken elämässään tarpeellisen manifestointiin tähtäävä 22-4.

Numerologinen kartta on kokonaisuus

Tässä oli muutama esimerkki valottamaan asiaa. On olemassa monia hyviä sisäisiä, ulkoisia ja päämäärän lukuja. Numerologinen kartta on aina kokonaisuus ja sitä tulee tulkita sellaisena. Syntymäaika määrittää sen millaiset luvut nimistä tarvitaan. Yhdelle esimerkiksi sisäinen luku 7 on huono ja toiselle se voi olla paras mahdollinen. Kaikkia lukuja tarvitaan ja jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä. On vain osattava pitää huolta, että niistä jokainen on oikealla paikallaan. Esimerkiksi tulta poltetaan takassa eikä olohuoneen matolla ja kengät säilytetään eteisessä eikä sängyssä. Molemmat ovat hyödyllisiä oikein käsiteltyinä, mutta väärin käsiteltyinä saavat aikaan harmia.

Onko sinulla ”väärä” nimi?

Joskus, kun henkilöllä on kovin hankalat numerologiset värähteet, sen saattaa ihan tuntea. Onko sinulla ollut koskaan tunnetta, että nykyiset nimesi eivät oikein sovi sinulle? Et ehkä pidä niistä tai sinusta vaan tuntuu, että ne ovat jotenkin väärät? Saatat olla oikeassa. Kuulen tätä todella usein asiakkailtani, jotka pyytävät minua tasapainottamaan numerologisen karttansa. Nimesi eivät ehkä anna sinulle mahdollisuutta toteuttaa itseäsi täydesti elämässäsi, jotta kokisit täyttymystä. Saatat kokea olevasi jotenkin jumissa ja se turhauttaa. Et ehkä löydä elämäntehtäväsi äärelle tai et vain tunne itseäsi täydeksi ja onnelliseksi.

Oikeasti ei ole olemassa ”vääriä” tai ”oikeita” nimiä. Jokaisen nimen kautta me opettelemme jotain asiaa elämässämme ja siksi jokaisella nimellä on tarkoitus. Mutta joskus meille ihmisille tarjoutuu tilaisuus helpottaa hieman elämäämme. Kun kohtaamme mahdollisuuden, jonka avulla voimme päästä vähän helpommalla elämässä eteenpäin, mielestäni siihen kannattaa tarttua.

Tasapainoa elämään numerologian avulla – Numerologinen ”taikasauva”

Numerologisen kartan tasapainotus nimensä mukaisesti tasapainottaa henkilön värähteet hänelle parhaiksi mahdollisiksi. Eli numerologi tulkitsee karttaa kokonaisuutena ja valitsee karttaan syntymäajan huomioiden värähteet, jotka tukevat toisiaan ja ovat sopusoinnussa keskenään. Näiden värähteiden perusteella numerologi valitsee lisänimet, jotka omaksuessaan osaksi omaa identiteettiään henkilön elämässä vaikuttavat värähteet muuttuvat ja tasapainottuvat. Käytännössä se tuntuu elämän selkiytymisenä ja helpottumisena sitä kautta, että lakkaa vetämästä turhia ongelmia puoleensa. Oma suunta ja elämäntehtävä alkavat hahmottua. Näin kävi minullekin ja olen siitä hyvin kiitollinen. Tasapainotus on tietoisesti tehty myönteinen muutos parempaan, täyttymyksellisempään ja onnellisempaan elämään.

Numerologia antaa meille leikkisästi sanottuna ikäänkuin taikasauvan, jolla voimme muuttaa elämäämme. Tämä on huikea mahdollisuus, joka erottaa numerologian esimerkiksi astrologiasta, joka ei pysty tarjoamaan keinoja muuttaa nykyistä tilannetta, koska emme voi muuttaa syntymäaikaamme.

Numerologisen kartan tasapainotus vahvistaa henkilön myönteisiä ominaisuuksia, muuntaa kielteisiä ominaisuuksia myönteisemmiksi ja tukee heikkouksia.

Tasapainotuksen yhteydessä tarkistetaan myös henkilön nimikirjoituksen värähde, joka yhdessä syntymäluvun kanssa määrää henkilön kohtalon luvun eli sen millaisia asioita ja kokemuksia henkilö vetää elämässä puoleensa. Joillakin tuntuu aina käyvän hyvä tuuri ja toiset vetävät jatkuvasti puoleensa ongelmia. Sattumaako? Ei ole. Satoja tulkintoja tehneenä olen nähnyt, että kaikki tuo näkyy myös numerologisessa kartassa. Samoin siellä näkyy taipumus mielenterveysongelmiin, itsemurha-alttius ja monet muut terveysongelmat. Myös näihin numerologisen kartan tasapainotus tuo helpotusta muuta tarpeellista lääketieteellistä hoitoa täydentäen.

Tilaukseen yksi muutos?

Jos kaipaat elämääsi muutosta, tulkinta ja tasapainotus saattaa olla sinulle sopiva ratkaisu.

Tilaa klikkaamalla kuvaa alla:

Valitsemalla verkkokaupassani maksutavaksi ”Jousto” tai ”OP Lasku” saat lisää maksuaikaa ja voit myös maksaa erissä.

Jos sinulle on jo tehty tulkinta ja haluat pelkän tasapainotuksen, voit tilata tästä: Numerologinen tasapainotus -tilaus

Usein kysyttyä: Mitä, jos en pidäkään uusista nimistäni?

Ensireaktio tasapainotukseen ja uusiin nimiin on yleensä jotain tämän kaltaista: ”Tunnen myönteisen muutoksen energiassa, oloni on paljon kevyempi ja asiat tuntuvat selkeämmiltä.”. Vastaanotto on innostuneen myönteinen ja kiitollinen. Silloinkin herää välillä kysymyksiä uusiin nimiin liittyen. Joku uusista nimistä muistuttaakin jotakuta tuntemaansa henkilöä, jota kohtaan tuntee epämiellyttäviä tunteita. Tai jostain muusta syystä liittää uuteen nimeen epämiellyttäviä tunteita. Se ei haittaa. Tasapainotusta seuraa joka tapauksessa myönteinen muutos.

Numerologisen kartan tasapainotus ei perustu siihen mitä TUNNEMME ko. uusia nimiä kohtaan. Numerologia perustuu tiukasti nimien kirjainten numeerisiin värähteisiin, jotka eivät ole millään tavalla tulkinnanvaraisia eikä tunteistamme riippuvaisia. Numero 6 esimerkiksi ei ole vähemmän 6, vaikka emme pitäisi siitä: se ei ole 5 eikä 7, eikä edes 5,5, vaan se on numero 6 ihan aina riippumatta siitä, mitä mieltä me olemme sen olemisesta numero 6.

Tottakai uusien nimien omaksumista vauhdittaa, jos onnistumme liittämään niihin myönteisiä tunteita ja mielikuvia, mutta homma menee kyllä maaliin ohjeita noudattamalla, vaikka emme pitäisi uusista nimistä tipan tippaa. Ne vaikuttavat juuri niinkuin niiden on tarkoitettukin vaikuttavan ja niistä käynnistyy muutos parempaan ja tasapainoisempaan elämään. Aina.

Palautetta asiakkailta, joille on tehty numerologisen kartan tasapainotus

”Tämä on ollut jo mielenkiintoinen viikko ja aluksi energiat nousi, sitten tasoittui, välillä laski, mutta siis nimi todella tuntuu omalta ja samoin energia. … Tuntuukin, että linjaudun vain enemmän omaksi itsekseni, joka voi hämmentää itseänikin tässä prosessissa.” Outi

”Kiitos paljon tulkinnastasi ja tasapainotuksesta! Täytyy myöntää, että tasapainotuksen suhteen olin melko skeptinen, vaikka luin hyviä palautteita asiakkailtasi. Mutta…olen hämmentynyt! Jotakin on TODELLA muuttunut, asiat ovat alkaneet mennä eteenpäin melkein kuin itsestään monen vuoden jumituksen jälkeen. Tulkinnasta löysin paljolti itseni ja todellakin, olen ollut masennukseen taipuvainen, mutta hämmentävää, sekin tuntuu jo melko kaukaiselta.

Henkinen palvelutehtävä, josta sinäkin mainitset, on tuntunut minulle omimmalta, mutta sekin on vain junnannut paikoillaan ja olen todella epäillyt, onko se minun juttu ensinkään. Tällä viikolla olen saanut jo useita yhteydenottoja ja uusia asiakkaita, on ollut todella ilo palvella heitä. Ilo ja tasapaino ovat näkyneet jo pienin pisaroin. Ja niin kuin sanoit, todella tarvitsen maadoitusta! Henkiväki kiusaa minua öisin, mutta nyt nuo äänet ovat antaneet minun nukkua yöt levollisempana. Vieläkin hämmästelen, onko tämä kaikki todella tasapainotuksen ansiota, vai mitä on tapahtumassa. Selkeästi tunnen, että energiatasolla on menossa iso muutos ja vaatii sopeutumista asettua uuteen olemukseeni. Joka tapauksessa olen niin kiitollinen sinulle tästä, kiitos!” (1 viikko tasapainotuksesta)

Vielä…

”Haluan kiittää lämpimästi laatimastasi numerologisesta tasapainotuksesta. Olen nyt harjoitellut uutta nimeäni ja en voi kuin hämmästellä tätä lempeää muutosten tulvaa, jota on alkanut virrata sisimpääni!❤️ Ihan kuin jokin pitkään puuttunut palapelin palanen olisi löytänyt paikkansa. Voiko tämä toimia oikeasti näin nopeasti? Harjoittelen nimeäni aamuin illoin ja silloin kuin muistan, mutta joka päivä elämäni muuttuu tyytyväisemmäksi, energisemmäksi ja onnellisemmaksi. Ja minä olen se levoton sielu, joka on etsinyt itseään ja tarkoitustaan 40 vuotta!” Satu Malinen (4 pv tasapainotuksen jälkeen)

”Kiitos sinulle tulkinnasta ja varsinkin tasapainotuksesta, sillä on ollut jo vaikutusta elämääni. Tunnen itseni paljon tasapainoisemmaksi. Se sisäinen jännitys kehosta on hävinnyt, johon olen koko aikuisikäni etsinyt parannusta. Nukun paremmin ja ihmissuhteet ovat selvästi parantuneet. Ja mitäpä vielä tapahtuukaan kaikkea kivaa, se jää nähtäväksi.😃 Olen todella kiitollinen sinulle.” Anneli Pennanen (3 vk tasapainotuksen jälkeen)

”Kiitos, minulle kuuluu hyvää. Minusta tuntuu, että olemukseni ja oloni on selkeämpi ja kevyempi. Järki/ego haluaisi taistella vastaan, että eihän tällaisilla nimillä ole mitään merkitystä, mutta syvällä sisimmässäni tunnen, että tällä on merkitystä, koska melko spontaanisti tilasin tulkinnan (ja tasapainotuksen) ja tiesin, että tätä tarvitsen. Ajattelen, että asiat tapahtuvat omalla painollaan, mutta nyt olen saanut voimaa siihen, että laitan energiaa sellaisiin asioihin, joiden tunnen olevan tärkeitä tällä tielläni enkä vain odota, että muutos tulee. Parhaiten varmasti tunnelmiani kuvaa se, että aiemmin kaiken edessä oli eräänlainen harmaa harso, jonka läpi maailmaa katselin. Nyt tuntuu paljon kirkkaammalta.” Asta Jokimies (3 viikkoa tasapainotuksen jälkeen)

”Energeettisesti on ollut edelleenkin hyvin mielenkiintoista ja aika huikeaa, miten asiat ovat edenneet tai muuttuneet. En epäile, etteikö ne aiemminkin olisi järjestyneet, mutta tämä nimeni muutos on todella vaikuttanut eri tasoilla, mm. tuntuu, että asiat juurikin soljuvat helpommin tai nopeammin. Toki olen ottanut energiahoitoja jne. muutakin, mitkä ovat selkeästi vaikuttaneet myönteisesti, mutta tämä tasapainotus tuli kyllä niin oikealla ajoituksella, joka oli ns. tärkeä pohja tai uusi alku, jonka myötä kaikki muukin etenee/kehittyy tai ratkeaa sujuvammin tai selkeämmin.” Outi (6 viikkoa tasapainotuksen jälkeen)

Lisää tasapainotus palautteita…

”Vaikka en ole joka päivä ihan muistanut harjoitella, niin kuitenkin koen, että paljon on jo muutosta tapahtunut. Olen rauhallisempi, opiskelu työn ohessa on helpottunut: työn ja opiskelun (oppisopimustyyppinen puolentoista vuoden kurssi johtamisopintoja) yhteensovittaminen on onnistunut paremmin. Enää en ”säädä” niin paljon epäolennaisia asioita ja siten saan aikaiseksi lyhyemmässä ajassa enemmän. Lisäksi keskittymiskykyni on parantunut. Nämä siis työn ja opiskelun maailmasta konkreettisia huomioita jo nyt. Työni on vaativaa vanhuspalveluiden johdossa näin korona aikana, mutta sisälläni on entistä syvempi rauha siitä, että asiat järjestyvät yksi kerrallaan ja omalla ajallaan.

Mitä siviilielämässä sitten on tapahtunut: levollisuuden lisääntymistä mm sen suhteen, että asiat etenevät omaan tahtiinsa eli turha hätäily ja levottomuus ovat vähentyneet. Pieni kriisi itselläni oli itseni kanssa tuossa viikko pari sitten, en tiedä mitä tapahtui, mutta sen jälkeen olo oli ns ”puhdistuneempi”. En tiedä oliko tällä numerologialla jotain tekemistä asian kanssa. Nyt oman tulevaisuuden näen selkeämmin ja olen luottavaisempi sen suhteen, että kaikella on tarkoistus, ja oikea ajoitus. Eli se mitä kirjoitit, että kuvatut muutokset ikäänkuin tasoittavat tietä, näyttää jo arjessani pitävän paikkansa. Mielenkiintoista nähdä mitä kaikkea elämä tuokaan tulevaisudessa, kun kuljen kohti sitä mitä syvällä sisimmässäni haluan tehdä.” (4 viikkoa numerologisen kartan tasapainotuksen jälkeen)

”Paljon on ehtinyt tapahtua, mutta olen kokenut itse olleeni tasapainoisempi ja suhtautuneeni moniin asioihin ’lungimmin’ ja huomaan stressaavani vähemmän. Myös omien rajojen vetäminen ihmissuhteissa on ollut sitä kautta selkeämpää.” Jaana Hirvonen (9 kk tasapainotuksen jälkeen)

Kuka Tuulia?

Tuulia Helmisola (ent. Laine) on yrittäjä, rakastettu aviovaimo ja yhteensä yhdeksän henkisen uusperheen äiti.

Tuulia on koulutukseltaan konetekniikan diplomi-insinööri (v. 1999), numerologi (v. 2008), henkinen opettaja (v. 2011), puutarhuri (v. 2017) ja vaurausvalmentaja (v. 2018). Hän on opiskellut myös homeopatiaa, sairauksien henkisiä syitä sekä kokonaisvaltaista terveydenhoitoa.

Ehkä opettavaisin koulu kaikista on ollut viidestä lapsesta huolehtiminen ja kymmenen vuotta yksinhuoltajana. Tuulia on myös asunut reilut kuusi vuotta elämästään ulkomailla (Kanada, Meksiko, Englanti, Ranska, Puola).

Vuoden 2018 elokuusta Tuulia on toiminut henkisen valmennusalan yrittäjänä. Hän on myös toinen Verkkovalmentajat.fi-verkkokurssialustan perustajista.

Tuulia auttaa asiakkaitaan kasvamaan omaan täyteen potentiaaliinsa, omaksi parhaaksi versioksi itsestään, nauttimaan elämästään ja olemaan onnellinen, elämään vauraudessa ja yltäkylläisyydessä sekä löytämään ja toteuttamaan omat syvimmät unelmansa.

Hänen lähestymistapansa on lempeä, maanläheinen, myönteinen, kannustava, lämmin, iloinen ja rohkaiseva. Hän on intuitiivinen ja herkkä kanssakulkijasi, joka ei asetu yläpuolellesi vaan on tasavertainen oppaasi matkallasi kohti unelmiesi täyttymistä.

Tuulian voimavara on se kokonaisvaltainen ymmärrys, jonka hän on hankkinut parin vuosikymmenen aikana ihmisen henkisestä kasvusta, hänen kohtaamistaan elämänopetuksista sekä henkisistä lainalaisuuksista kattaen jokaisen elämän osa-alueen keskittyen erityisesti yltäkylläisyyden lisäämiseen ihmiselämässä, koska tässä on avain menestykseen myös muilla elämän osa-alueilla.

Tuulian motto on ”Onnellisuus on syntymäoikeutesi.”.

Tuulian kuva

Numerologi Tuulia Helmisola

numerologia (at) tuulialaine.com

Pidätän oikeuden muutoksiin.