Numerologia

Mikä ihmeen numerologia?

Numerologia ja astrologia ovat samankaltaisia pyrkimyksessään kuvata henkilön luonnetta, vahvuuksia ja heikkouksia, taipumuksia ja lahjoja, haasteita ja suhtautumista elämään. Voidaan sanoa, että numerologia on tähtimerkkejä tutkivan astrologian sisar. Molemmissa laaditaan henkilön kartta, jota tulkitaan. Horoskooppimerkkejä vastaavat numerologiassa numerot.

Numerologia on selkeää, yksinkertaista ja helposti kenen tahansa opittavissa.

Merkittävin ero numerologian ja astrologian välillä on se, että numerologia tarjoaa sinulle myös työkalun muuttaa oma elämäsi numerologisen tasapainotuksen avulla.

Haastatteluni numerologiasta Naiseuden Voimassa

Katso alta haastatteluni Naiseuden Voiman juttutuokiossa.

Kerron haastattelussa mm. omista haasteistani identiteettiin ja ammatinvalintaan liittyen, joihin numerologia toi avun. Myös haastattelijani Heidi Harju Naiseuden Voimasta kertoo omista kokemuksistaan numerologisesta tulkinnasta ja tasapainotuksesta ja niiden vaikutuksesta hänen elämässään. Puhumme numerologiasta ja sen hyödyistä itsetuntemus- ja muutostyökaluna myös yleisellä tasolla.

Kaikki maailmankaikkeudessa värähtelee

Kaikki maailmankaikkeudessa värähtelee, isommassa tai pienemmässä mittakaavassa. Se on kuin musiikkia. Tuon elämän musiikin tahtiin me tanssimme. Värähtelyä voidaan kuvata numeroilla ja niiden kautta pystytään tulkitsemaan värähtelyä.

Henkilökohtainen numerologinen kartta

Henkilökohtaisella tasolla värähtelyä kuvaavat syntymäaika ja nimet, joiden kirjaimet muunnetaan numeerisiksi vastineikseen. Nimet voivat muuttua elämän varrella ja sitä kautta muuttuvat myös henkilöön vaikuttavat värähteet. Syntymäajasta ja nimistä laskettava numerologinen kartta kuvaa mm. henkilön luonnetta, taipumuksia, vaikuttimia, ihmissuhteita, suhdetta rahaan, vahvuuksia, heikkouksia ja elämän päämääriä.

Parempi itsetuntemus numerologian avulla

Numerologisen kartan tulkinta parantaa itsetuntemustamme. Se paljastaa luonteenpiirteita, taipumuksia, vahvuuksia ja tarpeita, jotka saattavat olla meillä vielä tiedostamattomia, mutta vaikuttavat taustalla kuitenkin onnellisuuteemme ja elämäntarkoituksemme toteutumiseen. Itsetuntemuksen parantuessa pääsemme selvyyteen elämämme tarkoituksesta ja intohimoistamme: niistä asioista, joita syvällä sydämessämme haluamme tehdä, joista nautimme ja jotka saavat silmämme loistamaan innostuksesta.

Itsetuntemuksen parantuessa löydämme helpommin myös oman elämäntehtävämme äärelle.


Numerologinen minitulkinta

Kokeile ilmaiseksi! Tilaa maksuton minitulkinta tästä.


Numerologinen tasapainotus voi muuttaa elämäsi

Joskus on niin, että numerologisen kartan värähteet ovat ristiriitaisia, korostuneen yksipuolisia tai suorastaan vetävät puoleensa ongelmia. Tällaisessa tapauksessa on suositeltavaa tehdä karttamuutos eli tasapainottaa kartta sopivien lisänimien avulla. Asiantunteva numerologi katsoo mm. mitä värähteitä tarvitaan lisää ja missä suhteessa ja valitsee näitä värähteitä vastaavista kirjaimista asiakkaalle lisänimet. Omaksuttuaan numerologin huolellisesti valitsemat lisänimet osaksi omaa identiteettiään tasapainottuvat henkilön elämässä vaikuttavat värähteet. Käytännössä se tuntuu elämän selkiytymisenä ja helpottumisena mm. sitä kautta, että kokee voivansa toteuttaa omaa todellista itseään paremmin, tehdä niitä asioita, joita rakastaa ja haluaa tehdä ja lakkaa vetämästä turhia ongelmia puoleensa. Lisänimiä ei tarvitse vaihtaa virallisiksi nimikseen.

Numerologisen kartan tasapainotus on leikkisästi sanottuna ikäänkuin taikasauva, jonka avulla voimme muuttaa elämäämme. Tämä on huikea mahdollisuus, joka erottaa numerologian astrologiasta.

Numerologisen kartan tasapainotus vahvistaa henkilön myönteisiä ominaisuuksia, muuntaa kielteisiä ominaisuuksia myönteisemmiksi ja tukee heikkouksia. Samalla tarkistetaan henkilön nimikirjoituksen värähde, joka yhdessä syntymäluvun kanssa määrää henkilön kohtalon luvun eli sen millaisia asioita ja kokemuksia henkilö vetää elämässä puoleensa. Joillakin tuntuu aina käyvän hyvä tuuri ja toiset vetävät jatkuvasti puoleensa ongelmia. Sattumaako? Ei ole. Satoja tulkintoja tehneenä voin kertoa, että kaikki tuo näkyy numerologisessa kartassa. Siellä näkyy myös mielenterveysongelmat, itsemurha-alttius ja monet muut terveysongelmat. Myös näihin numerologisen kartan tasapainotus tuo helpotusta muuta lääketieteellistä hoitoa täydentäen.

Vauvalle valitut nimet vaikuttavat hänen koko elämäänsä

Me kaikki vanhemmat haluamme luonnollisesti, että lapsemme saa elää onnellista elämää. Siksi numerologia on viisasta ottaa huomioon vauvalle nimiä valittaessa. Nimien värähteet on hyvä sovittaa syntymäpäivän värähteeseen sopiviksi ja näin tasoittaa pienokaisen tietä elämässä. Jos lapsella on jo nimet, tilanne voidaan tarkistaa laskemalla lapsen numerologinen kartta ja tarvittaessa tasapainottaa kartta tarkkaan valittujen lisänimien avulla.

Huomioi numerologiset ajanjaksot

Numerologisia ajanjaksoja seuraten voi ajoittaa omia toimiaan suotuisasti, kuten esim. yrityksen perustaminen ja avioliiton solmiminen. Tietyt vuodet ovat erityisen sopivia uusien asioiden aloittamiselle, luoville projekteille, suunnittelulle, itsetutkiskelulle tai vanhojen asioiden loppuun saattamiselle.

Varmista yrityksesi menestys numerologian avulla

Yrityksen menestymiseen vaikuttaa perustamisajankohdan lisäksi mm. perustajien, yrityksen ja tuotteiden nimien värähteet. Nämä seikat kannattaa ottaa huomioon ja valita menestystä puoleensa vetäviksi jo toimintaa aloitettaessa. Autan mielelläni yrityksesi menestyksen tielle.

Asiakkaani kokemus numerologiasta

Lue Heidin Harjun blogikirjoitus ”Numerologiasta apua itsetuntemukseen – oma kokemus tulkinnasta” hänen kokemuksistaan numerologiasta ja siitä, miten se on vaikuttanut hänen elämäänsä.

numerologi Tuulia Laine
Numerologi Tuulia Laine

numerologia@tuulialaine.com

Jaa tämä sivu ystävällesi: